Śląski klaster przedsiębiorstw


Konferencja Techniczna – Kierunek Przemysł 4.0!

Konferencja Techniczna „Automatyzacja w zakładach produkcyjnych”, która odbędzie 25 listopada w Bytomiu, to spotkanie dla firm oraz specjalistów poszukujących innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.

Według Deloitte rynek zautomatyzowanych technologii rośnie w tempie ponad 40% rocznie i do 2027 r. ma osiągnąć wartość 25,66 mld dolarów. Firmy starają się wykorzystywać potencjał automatyzacji w zakresie m.in. redukcji kosztów, zwiększenia produktywności i jakości produktów czy precyzyjności procesów. Widać jednak, że tempo wprowadzania nowoczesnych rozwiązań ustępuje szybkości, z jaką pojawiają się innowacje. To niewątpliwie ogromne wyzwanie dla wszystkich menadżerów odpowiedzialnych za usprawnianie procesów produkcyjnych i logistycznych.

Wydarzenie organizowane w Bytomiu wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego przemysłu – spotkanie w gronie specjalistów przybliża nowatorskie strategie, które łatwo wdrożyć, poszerza wiedzę o aktualne trendy oraz daje szansę na nowe, wartościowe kontakty biznesowe. To idealne miejsce, by wymienić się doświadczeniem oraz spostrzeżeniami ze specjalistami z branży.

Wybrane tematy:

·         Zintegrowana platforma automatyzacji i robotyzacji w dobie Przemysłu 4.0

·         Innowacyjna automatyka przemysłowa w służbie optymalizacji produkcji - cztery filary Przemysłu 4.0

·         Oczekiwania działu Utrzymania Ruchu wobec Inteligentnej Fabryki

·         Bezkontaktowy, magnetostrykcyjny pomiar położenia i poziomu w przemyśle

·         Innowacyjne systemy kontrolno - pomiarowe dla Przemysłu 4.0

·         Jak zapobiec przestojom oraz awariom? Jak osiągnąć stabilną pracę maszyn?

·         Pełna ochrona maszyn drogą do Przemysłu 4.0

·         Dashboarding danych pomiarowych - proBox2

·         Ultradźwiękowy monitoring stanu łożysk z precyzyjnym optymalnym smarowaniem

 

Więcej informacji oraz rejestracja online na dedykowanej stronie: https://www.axonmedia.pl/konferencje/rejestracja/automatyzacja-2021-bytom/

Udział jest bezpłatny dla zarejestrowanych online uczestników. Dodatkowo w ramach wydarzenia przewidziany jest odbiór Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa poświadczających udział w wydarzeniu.

Organizator, mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo podczas spotkania, wdroży zalecane normy sanitarne oraz higieniczne, w tym obowiązek zasłaniania nosa i ust.

Patroni Honorowi: Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Opakowań, Śląski Klaster Przedsiębiorstw, Śląski Klaster Lotniczy, Technopark Gliwice.

DOŁĄCZ DO KLASTRA ŚLĄSKIEGO

Porozumienie ogólnobranżowe, dotacje dla firm!

Wyślij zapytanie

CERTYFIKAT KLASTRA

Partner otrzymuje potwierdzenie przynależności.

Zweryfikuj

ZAKUPY GRUPOWE

Korzystaj z efektu "zakupów grupowych". Oferty specjalne w Klastrze.

Chcę otrzymać oferty

KATALOG PRZEDSIĘBIORSTW

Spis organizacji należących do Klastra.

Prześlij mi katalog

O KLASTRZE

Śląski Klaster Przedsiębiorstw powstał w 2008 w wyniku podjęcia współpracy przez grupę przedsiębiorstw.  Każda z Firm założycieli wniosła do Klastra kapitał w postaci wiedzy, kontaktów biznesowych, umów z kontrahentami oraz zapału do wspólnej realizacji celu jakim jest „Budowanie silnej marki przy wykorzystaniu efektu synergii klastra„.

Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do odwiedzenia naszego portalu. Został stworzony jako źródło wiedzy o działalności naszego Klastra, ale również jako kompendium wiedzy o idei „klasteringu”.

Managerem Klastra jest mgr inż. Seweryn Szast, absolwent Wydziału Podstaw Techniki i Zarządzania Politechniki Lubelskiej (specjalność Przedsiębiorczość i Marketing z inżynierskim blokiem budowlanym) oraz Universidad Pública de Navarra (Pamplona, Navarra, Hiszpania) na kierunku Zarządzanie.  Autor publikacji z dziedziny Outsourcingu, prelegent na konferencjach naukowych oraz właściciel prywatnej firmy zajmującej się nowoczesnymi technologiami i budownictwem.

Śląski Klaster Przedsiębiorstw funkcjonuje w oparciu o Umowę Partnerstwa (udostępniana na życzenie zainteresowanego). Partnerstwo oznacza nieinstytucjonalne porozumienie autonomicznych podmiotów, realizujących wspólnie konkretny projekt. Manager Klastra może negocjować kwestie związane z utworzeniem partnerstwa z całą grupą autonomicznych podmiotów.

Struktura Śląskiego Klastra Przedsiębiorstw


KORZYŚCI DLA PARTNERÓW

 • Dostęp do narzędzi biznesowych
 • Możliwość wymiany informacji o nowych rynkach, zmianach w oczekiwaniach klientów, nowych trendach i technologiach z innymi uczestnikami klastra.
 • Wzrost produktywności dzięki dostępowi do wyspecjalizowanych czynników produkcji i redukcji kosztu dostępu do wspólnych zasobów
 • Rozwinięty rynek wyspecjalizowanych dostawców.
 • Możliwość podejmowania wspólnych działań marketingowych
 • Niższe koszty działalności m.in. dzięki wykorzystywaniu zasobów i infrastruktury klastra oraz geograficznej bliskości dostawców (niższe koszty transportu).
 • Promocja klastra i jego uczestników w kraju i za granicą, co obniża koszty marketingu i wpływa pozytywnie na wzrost sprzedaży.
 • Wsparcie eksperckie lokalnych uczelni wyższych oraz ośrodków badawczych.
 • Możliwość korzystania przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, z pomocy biznesowej oferowanej przez koordynatorów klastra.
 • Korzyści zewnętrzne w zakresie dyfuzji technologii i przepływów wiedzy wynikające z bezpośrednich kontaktów między przedstawicielami klastra, prowadzących do znaczącego obniżenia całkowitych kosztów transakcyjnych w róŜnych obszarach, w tym w zakresie transferu wiedzy i technologii

MISJA i CELE

 • stworzenie platformy wymiany informacji, komunikacji i kooperacji pomiędzy uczestnikami Klastra wraz z zestawem narzędzi biznesowych dostępnych on-line
 • rozwój współpracy Klastra z firmami, uczelniami, instytucjami, urzędami, organizacjami rządowymi z Lubelszczyzny
 • wspólne świadczenie usług na zewnątrz Klastra
 • wzajemne świadczenie usług wewnątrz Klastra
 • ułatwienie transferu wiedzy wewnątrz Klastra
 • realizacja wspólnych projektów biznesowych, edukacyjnych, szkoleniowych i badawczych w celu obniżenia kosztów
 • wspólna realizacja projektów oraz inwestycji, których pojedynczy podmiot należący do Klastra nie byłby w stanie zrealizować samodzielnie
 • promocja marek oraz produktów Klastra
 • pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (m. in. dotacje z Unii Europejskiej)
 • pozyskiwanie zleceniodawców
 • promocja idei Klastra
 • optymalizacja kosztów operacyjnych oraz redukcja kosztów Outsourcingu
 • popularyzacja nowoczesnych technik i technologii wewnątrz Klastra
 • wzrost innowacyjności Podmiotów Klastra poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług
 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej w gospodarce lokalnej i krajowej.

Wszystkie cele jednostkowe mają przyczynić się do realizacji naszej misji którą jest „Pełne zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdego Klienta, dzięki współpracy wewnątrz Klastra„.